top of page

Tips til fysisk aktivitet

  • Finn aktiviteter du trives med å gjøre.  

  • Finn gjerne venner å bevege deg sammen med.  

  • Sett av tid i hverdagen til bevegelse.  

  • Legg vekk resten av hverdagen når du beveger deg.

  • La aktiviteten være en pause.  

  • Gjør tunge ting innimellom.  

  • Gjøre mye rolige aktiviteter som hagearbeid eller lek med barn.  

  • Ikke jogg eller løp om du ikke liker det

bottom of page