Immunforsvar og d-vitamin

Immunforsvaret som er medfødt kalles ofte kroppens førstelinje i forsvaret og betegnes som uspesifikt. Med uspesifikt menes at det angriper alt som oppfattes som fremmed. Immunsystemets første reaksjon på at noe sykdomsfremmede er i ferd med å trenge inn, er betennelsesreaksjoner. En slik reaksjon kan f.eks. komme av at skadde celler og vev gir signaler fra seg som gjør at immunceller slipper ut serotonin, histaminer og prostaglandiner. Disse stoffene øker blodstrømmen til huden og gjør den varm og rød ved en betennelse.